Bestuur

 

Het bestuur is het bevoegd gezag van de “Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs EN3” .

Het is opgesplitst in een dagelijks bestuur en een toezichthoudend algemeen bestuur.

 

De volgende personen vormen het dagelijks bestuur:

Roelof Otten (Nieuweroord)                         voorzitter                  otten@en3.nl

Theresia Koekoek (Noordscheschut) secretaris                  koekoek@en3.nl

Gerrie Kleine (Nieuwlande)                         penningmeester      kleine@en3.nl

 

De volgende personen vormen het toezichthoudend algemeen   bestuur:

Marieke van Eeks (Noordscheschut

Ria Stam (Nieuweroord)