Bestuur

 

Het bestuur is het bevoegd gezag van de “Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs EN3” .

Het is opgesplitst in een dagelijks bestuur en een toezichthoudend algemeen bestuur.

De volgende personen vormen het bestuur:

Dagelijks bestuur:
Janet Drenth (Noordscheschut), voorzitter
Theresia Koekoek (Noordscheschut), secretaris, secretariaat@en3.nl
Michiel de Groot (Nieuwlande), penningmeester

Toezichthoudend bestuur:
Roelof Otten(Nieuweroord), lid
Ria Stam(Nieuweroord)lid, vertrouwenspersoon bestuur
Otwin Wibier (Nieuwlande), lid